ANSVAR OG AFVIKLING AF OPLÆG

Læringsfestival online er ansvarlig for:

 • at oprette zoomlink og sende til udstillerens kontaktperson senest 5. februar 2021
 • at oplægget åbnes og lukkes korrekt og til tiden
 • at oplægsholder kan tilgå zoomrummet 15 minutter før afholdelse af oplæg, for at sikre de korrekte indstillinger
 • at gæsterne bliver lukket ind til oplægget fra 5 min. før afholdelse – møderummet er åbnet under oplægget og evt. nye gæster vil være mutet, når de lukkes ind
 • at der, indtil oplæggets start, vises et skærmbillede med oplæggets titel samt oplægsholders navn/firma
 • at eventuelle forstyrrelser fra deltagere under afholdelsen, bliver slået fra
 • at alle deltagere som udgangspunkt er mutet under oplægget, og at de kan slå lyd til, hvis det bliver aktuelt med tale

Du er som oplægsholder ansvarlig for:

 • at kende til relevante funktionaliteter i Zoom - se afsnit om Zoom
 • at tilgå oplægsrummet via linket 15 minutter før oplægsstart, så du kan orientere dig, og klargøre skærm
 • at tage værtsrollen fra det tidspunkt, hvor din oplægstid starter. Med mindre andet er aftalt siger og gør vi fra Læringsfestival online 2021 ikke noget under oplægget
 • at oplægget slutter præcis til tiden. Hvis ikke dette sker vil Læringsfestival online 2021 venligt afbryde oplægget efter få minutter. Er der brug for yderligere snak opfordrer vi til, at I inviterer jeres gæster med over på jeres stand
 • at kvaliteten af oplægget (lyd og billede) er i orden
 • at du arbejder fra en sikker internetforbindelse. Vi anbefaler, at du bruger kablet netværk under afvikling

Tilbage til oplægssiden

;