EFTER AFVIKLING AF OPLÆGGET

Sørg for at holde tiden! Slutter I før tid, skal I blive i møderummet indtil jeres tid er udløbet.

Vigtigt:
Hvis I ønsker, at gæsterne skal kunne tilgå jeres forhåndsoptagede oplæg efterfølgende, skal I sende jeres oplæg med WeTransfer til peso@via.dk.

I kan allerede nu sende jeres forhåndoptagede oplæg, så vi har dem klar til udgivelse efter jeres afholdelse

Så snart vi kender data fra jeres besøg vil I modtage disse

Tilbage til oplægssiden

;