Hvordan finder de besøgende på udstillingen frem til dig som udstiller?

De besøgende på Læringsfestival bliver budt velkommen i det fælles, levende 3d-lobbyområde. Allerede dér mærker de, at de er en del af en stor virtuel Læringsfestival. Fra lobbyområdet får de besøgende det fulde overblik over de forskellige festivalzoner og præsenteres bl.a. for det aktuelle program for oplæg. Det er også herfra, at gæsterne navigerer videre til udstillerområdet - nemt og overskueligt.

Ved klik på udstillerområdet åbner et søgefelt for den besøgende, hvor denne skal søge efter Målgruppe, Område og evt. Tema. Det sikrer, at den besøgende præsenteres for alle relevante udstillere inden for dens søgning. Når den besøgende har tastet sine søgeord ind, vises der en oversigtsskærm med logoer og udstillernavne, og det er derfra, at den besøgende klikker sig direkte videre til din 3d-stand, som du selv giver indhold. 

Der kommer også en ”Prøv lykken”-funktion i overblikket, hvor man får foreslået en tilfældig udstiller.Søgeoversigt, hvor logoer vises efter søgning. Billedet er ikke det endelige layout.


Søgeord der skal vælges i Trippus

Når du registrerer dig som udstiller, skal du vælge søgeord i Trippus til dit eller dine produkter. Søgeordene bruger udstillingens gæster til at finde frem til relevante udstillere. Det er derfor vigtigt, at dine søgeord er så præcise som muligt.

Hvis du på din udstilling har produkter, der henvender sig til flere forskellige målgrupper og områder, anbefaler vi, at du køber flere pakker.

Du skal ved registrering af pakke(r) beslutte, hvilke søgeord der bedst beskriver dit eller dine produkter. For hver registrerede pakke skal du vælge søgeord. 

Nedenfor kan du orientere dig om mulige søgeord. Søgeordene skal du vælge i Trippus, når du registrerer dine køb. 

Målgruppe og Område er obligatoriske felter.

Det er en mulighed at vælge uddybende Tema. Dette er ikke obligatorisk.

Ved hver kategori kan du vælge ét eller flere felter.

 

 

 


1. Målgruppe

Vælg én eller flere - obligatorisk felt

Indskoling

Mellemtrin

Udskoling

Ungdomsuddannelser

Dagtilbud

Voksen- og efteruddannelse

Erhvervsuddannelse

Studerende

 

2. Område

Vælg ét eller flere - obligatorisk felt

Dansk

Sprog

Matematik

Naturfag

Kulturfag

Praktisk-musiske område

Teknologiforståelse

Pædagogiske læreplaner

Børnehaveklasse

Dansk som andetsprog

Fødevareområdet

Timeløse fag

Ledelse

Fysiske læringsmiljøer

AV-udstyr og læringsteknologier

Andet

3. Tema

Muligt at vælge ét eller flere - ikke obligatorisk

Krop, sanser og bevægelse

FN’s verdensmål

Teknologier i undervisningen

Virtuel undervisning

Pædagogisk læringscenter

Ordblinde

Højtbegavede børn

Børn med særlige behov

Innovation og entreprenørskab

Åben skole og udeliv

Kost og fødevarer

Undervisningsmiljø og trivsel

Kurser

Brobygning

Læsning

 

;