UNDER FESTIVALEN

Når vi kommer tættere på Festivalen, vil du her kunne finde relevante informationer om afholdelsen af Læringsfestival online 2021. Det være sig af både praktisk karakter samt opslag, der giver vejledning i, hvordan man bedst muligt kommer igennem med sit budskab  en virtuel platform.  

Denne side vil blive opdateret… 

 

 

;