GENSE KONFERENCEOPLÆG

Dagtilbud


Børneperspektiver og legen i centrum i en tid med Corona, videoreportage fra Vejle kommune v. Louise Hauge

Forældresamarbejde i en Coronatid – er forældrene ude eller inde? v. Kirsten Birk Lassen

Se slides fra oplæg.

Hjælp - vi skal være ude hele dagen!– natur, udeliv og science, v. Niels Ejbye-Ernst & Dorte Grønkjær

Se slides fra oplæg.

Nyt fra BUVM på dagtibudsområdet v. Sigrid Knap og EVAs undersøgelse erfaringerne fra Corona-tiden på dagtilbudsområdet v. Dina Celia Madsen

Se slides fra oplæg


Grundskole


Frihedsforsøg: Hvordan tænkes skolen, når reglerne er næsten væk? v. Jørgen Borg & Christina Aalling Wolf

Hvad har forældrene lært af hjemmeskolen? v. Skole og Forældre

Inspiration til teknologiforståelse i folkeskolens fag

Motivation og læringsmiljø i udskolingen​ v. Mette Pless

Se slides fra oplæg


Forberedende grunduddannelse (FGU)


Faciliterede showcases om fjernundervisning på FGU​

Se slides fra oplæg v. FGU Midt- og Østsjælland & FGU Trekanten

SHOWCASE: Praksisbaseret undervisning på AGU, v. FGU Nordvest & FGU Trekanten

Se slides fra oplæg: Mennesker og Bilen


Gymnasiale uddannelser


Debat - kan virtuel undervisning være med til at løfte den faglige kvalitet i gymnasiet?

Hvad er op og ned ift. det faglige efterslæb efter Corona? v. Ane Qvortrup

Se slides fra oplæg

Stoler du på din egen undervisning? v. Anna Mogensen & Søren Ocansey

Se slides fra oplæg

Tryk på Kontakten - en god klassekultur i virtuel undervisning v. Ditte Gøricke Jensen & Pernille Hedegaard Bøgh

Se slides fra oplæg


Erhvervsuddannelser


Klasseledelse og procesfacilitering v. Lene Smith, Pia Susanne Jørgensen, Lone Thomsen og Kim Østergaard Petersen

Praksisnær læring med IT v. Anne Mette Lundstrøm, Bente Thomsen, Flemming Kastbjerg & Marie Borg Lidbjerg

Se slides fra oplæg: CiU, video og podcast

Rollemodeller og faglig stolthed​ v. Peter Johnny Hansen

Se slides fra oplæg

Styrket sammenhæng mellem skole og praktik i erhvervsuddannelserne​ v. Jan Bisgaard, Pernille Hjermov, Mette Høst Hansen & Nis Nicolaisen

Se slides fra oplæg


Voksen- og efteruddannelse


De voksne vil gerne undervises virtuelt v. Eva Jahnsen, Maj Ellegaard Bechmann & Jens Hørby Jørgensen

Succes med virtuel undervisning for voksne v. Hans-Henrik Jensen & Maj Ellegaard Bechmann

Vejen til god og bæredygtig digitalisering på voksen- og efteruddannelsesområdet v. Kristian Stagis

Se slides fra oplæg


Ordblinde og andre læsevanskeligheder


"Bare fordi jeg er ordblind, kan jeg godt blive det alle andre bliver" - om at styrke fagligheden og selvbilledet hos ordblinde i udskolingen, v. Julie Fredsø-Rauer

Se slides fra oplæg

Den læsende hjerne i en digital verden: Implikationer for uddannelse og demokrati v. Maryanne Wolf

Se slides fra oplæg

Fællessamling og intro til konferencedagen om ordblindhed og andre læsevanskeligheder v. Trine Nobelius & Stina Kjær Madsen

Inkluderende læring i det virtuelle undervisningsrum - med særligt fokus på elever med ordblindhed v. Dorthe Bechmann

Se slides fra oplæg


Muligheder og udfordringer i virtuel vejledning v. Laura Kongskov

Se slides fra oplæg

20 års erfaringer med læse- og skriveteknologi for elever med læse- og skrivevanskeligheder/dysleksi v. Idor Svensson & Gunilla Amlgren Bäck

Se slides fra oplæg


Keynotes og tværgående oplæg


Hvad kan vi lære af skolenedlukningerne under corona? v. Anne Katrine Kamstrup & Chantal Pohl Nielsen

Se slides fra oplæg

Ministerdebat om erfaringer fra Corona

Mød Danmarks Tech-ambassadør i interview med Lotte Thor, v. Anne Marie Engtoft Larsen

Opsamlingsdebat – hvad har vi lært på årets Festival? v. Jacob Fuglsang og Lotte Thor


Paneldebat: Påvirker digitalisering, data og tech-giganter, hvordan vi tænker uddannelse?

Praksisfællesskaber i den digitale tidsalder v. Etienne Wenger

Relationer i en online tid v. Lillian Buus

Se slides fra oplæg

Vedholdenhed i skolen - Viljen starter, hvor lysten slutter v. Allan Kortnum

Se slides fra oplæg


Elevvideoer


;