KONTAKT

Lisbeth Kjær
Lisbeth Kjær

Projektleder for udstillingen

Lisbeth Kjær

Projektleder for udstillingen

 +45 4018 8381

lk@lisbethkjaer.dk

Sara Sejrskild Rejsenhus
Sara Sejrskild Rejsenhus

Projektleder for udstillingen

Sara Sejrskild Rejsenhus

Projektleder for udstillingen

 +45 87552848

sara@via.dk

Heidi Theilmann Schmidt
Heidi Theilmann Schmidt

Projektleder for konferencen

Heidi Theilmann Schmidt

Projektleder for konferencen

 +45 28604098

Heidi.theilmann.schmidt@stil.dk

Kirsten Greve
Kirsten Greve

Kontakt til udstillere

Kirsten Greve

Projektmedarbejder

 +45 41897393

kgr@kp.dk

Rikke Egeberg
Rikke Egeberg

Projektmedarbejder

Rikke Egeberg

Projektmedarbejder

 +45 72481943

rieg@pha.dk

Peter Søgaard
Peter Søgaard

Projektmedarbejder - IT-ansvarlig

Peter Søgaard

Projektmedarbejder - IT-ansvarlig

 +45 87552782

peso@via.dk

Kristine Frederikke  Jørgensen
Kristine Frederikke Jørgensen

Sekretariat

Kristine Frederikke Jørgensen

Sekretariat

 +45 72482854

krjo@pha.dk

Tina Agesen-Pagh
Tina Agesen-Pagh

Sekretariat

Tina Agesen-Pagh

Sekretariat

 +45 87552704

tap@via.dk

Finn Togo
Finn Togo

Programleder for konferencen

Finn Togo

Programleder for konferencen

 +45 28157415

finn.togo@stil.dk

Eva Marie Ottow
Eva Marie Ottow

Ansvarlig for konferenceprogram

Eva Marie Ottow

Ansvarlig for konferenceprogram

 +45 21776893

eva.marie.ottow@stil.dk

Josephine Steen
Josephine Steen

Ansvarlig for konferenceprogram

Josephine Steen

Ansvarlig for konferenceprogram

 +45 35878292

josephine.steen@stil.dk

Tina Schack
Tina Schack

Spørgsmål til konference-tilmelding

Tina Schack

Spørgsmål til konference-tilmelding

 41727274

Tina.Schack@stil.dk

;