PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik for Læringsfestival online 2021
Læringsfestival online 2021 indsamler oplysninger om brugere i nyhedsbrev og i tilmeldingssystemet Trippus i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. Oplysningerne indsamler vi for at yde den bedst mulige service og forbedre jeres oplevelse af arrangementet Læringsfestival online 2021.

De oplysninger vi indsamler er:

  • Personoplysninger, som du selv giver os, fx i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev eller ved tilmelding til Festivalen
  • Svar i forbindelse med bruger- og tilfredshedsundersøgelser relateret til arrangementet.
Personoplysninger ved abonnement på nyhedsbrev
Læringsfestival online 2021 udsender nyhedsbreve og meddelelser til de tilmeldte deltagere om emner inden for Læringsfestivalens område. Når du abonnerer på vores nyhedsbreve og meddelelser, giver du samtykke til, at vi indsamler og behandler oplysninger om dig.
Læringsfestival online 2021 behandler din e-mailadresse, når vi udsender nyhedsbreve til dig. Derudover behandler vi dine oplysninger, når vi indsamler statistik over brugen af nyhedsbrevet med det formål at forbedre vores nyhedsbreve.
Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandling af personoplysninger i forbindelse med nyhedsbreve tilbage ved at afmelde nyhedsbrevet. Oplysninger om afmelding fremgår af det enkelte nyhedsbrev.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagetrækningen.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, slettes dine personoplysninger.
Vi videregiver ikke e-mailadresser eller andre personoplysninger til tredjepart, og vi bruger dem ikke i andre sammenhænge.

Dataansvarlig for behandlingen – hvordan kontakter du os?
Læringsfestival online 2021 er ansvarlig for behandlingen af data. Læringsfestivalen drives i et samarbejde mellem Børne- og Undervisningsministeriet og CFU Danmark. Du finder ministeriets kontaktoplysninger nedenfor.

Dine rettigheder
Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder i forhold til Læringsfestival onlines behandling af dine oplysninger.
Du har ret til indsigt, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen, ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Børne- og Undervisningsministeriets databeskyttelsesrådgiver
Ministeriet har udpeget en koncernfælles databeskyttelsesrådgiver, der bl.a. har til opgave at rådgive om persondatareglerne og overvåge ministeriets efterlevelse af reglerne. Dette omfatter Børne- og Undervisningsministeriets departement og de to styrelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring.
Ministeriets databeskyttelsesrådgiver er chefkonsulent Karsten Vest Nielsen. Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse.
Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til ministeriets behandling af personoplysninger.
Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på e-mail: dpo@uvm.dk eller på tlf.: 2016 7513.

Klager
Du har ret til at klage over ministeriets behandling af dine oplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.
På Datatilsynets hjemmeside kan du også finde reglerne om behandling af personoplysninger.

;