GRATIS OPLÆG

Mandag den 1. marts 11.00-11.30


Undersøgende matematik

Bliv introduceret til MATLAB systemet – et system til indskoling og mellemtrin med fokus på undersøgende matematik.
Mød forfatterne bag systemet Ole Freil og Heidi Kristiansen, der vil forklare nærmere om systemets generelle tilgang til undervisningen i indskoling og på mellemtrinnet. Undervejs vil du også blive præsenteret for konkrete eksempler på systemets undersøgende tilgang til matematikundervisningen taget direkte fra materialet.

Ole Freil og Heidi Kristiansen
Gyldendal Uddannelse

Kompetenceudvikling og fjernundervisning med Apple

COMM2IG

 

Teams latest and greatest

I 2020 har Teams udviklet sig med lynets hast og vi vil her vise jer de seneste opdateringer og nyheder, og vise jer hvordan disse kan bruges i en undervisningssituation.

Microsoft

Fremtiden for lærerens faglige udvikling

LEARNUP


Mandag den 1. marts 12.00-12.30


Fællessang fra den nye sangbog, Morgensangbogen

Flere indslag med nye udgivelser til musikundervisning samt info om MIX-abonnement og dansksangdigital.dk

Dansk Sang / Musiklærerforeningens forlag 


Mandag den 1. marts 12.30-13.00


Charanga.dk - Digital Musikundervisning for skoler, musikskoler og orkestre

Charanga er en prisvindende digital musikundervisningsplatform, som nu er gratis tilgængelig for alle musikundervisere og musikskolelærere i Danmark. Charanga bruges på verdensplan allerede af flere tusinde lærere og skaber musikoplevelser for millioner af elever i 62 lande. Charanga lærer eleverne musik på en sjov, motiverende, og fængende måde – som aldrig set før.

Asbjørn Keiding
DEOO Charanga 

Introduktion til og erfaringerne med Børns Vilkårs Akutkorps i grundskolen
 

Børns Vilkår

 

Online med dine elever

For et år siden lå det ikke i kortene, at onlineundervisning var en mulighed i folkeskolen. I dag ved vi det kan fungere; også i de praktisk musiske fag. Vi står lige midt i en udvikling af online undervisning, og får et større erfaringsgrundlag i, hvordan vi tilrettelægger undervisningen, hvilke teknologier vi skal anvende osv. I oplægget præsenteres do´s and don’t omkring online undervisning med deltagere fra praksis.

Tom Stub
CFU Absalon 

"Sammen om ordblindhed"

Hør om Esbjerg Kommunes ordblindeindsatser i folkeskolen og mød elever fra vores advisory board. Vi vil fortælle om indsatser, deres effekt og udfordringer i forhold til at understøtte alle ordblinde elever i folkeskolen. Elever fra vores advisory board fortæller om deres oplevelser med ordblindhed, udfordringer, ideer og deres ønsker og drømme. 

Kristina Junker Stengaard
Støttefunktion for ordblinde elever

 


Mandag den 1. marts 13.30-14.00


Konkrete materialer til indskolingen – med fokus på leg og bevægelseer

Hvornår har du sidst lånt et bevægelsestæppe? En armbrøst? Eller måske en faldskærm? I mitCFU finder du et meget stort udvalg af både digitale og analoge læremidler, som du kan låne til din undervisning. Du vil blive præsenteret for et udvalg af konkrete materialer, der kan inspirere til leg, læring og bevægelse i indskolingen. Book spændende materialer til forårets undervisning på mitcfu.dk.

Morten Eidorff Langballe, pæd. konsulent
CFU - Centre for Undervisningsmaterialer

Gyldendal Børn & Unge

 

 

 

Hans Reitzels Forlag

 

 

 

Blodkongens datter. Fantasy, fiktion og historieformidling

Merlin P. Mann præsenterer et oplæg om historieformidling, Fantasy og fiktion, der blander eventyrlige tidsrejser med genfortælling af striden mellem Svend, Knud og Valdemar. Bogen blev til i samarbejde med Nationalmuseet, og oplægget fokuserer på udfordringer og muligheder, når man bruger fakta og fantasy til at styrke historieformidling og opøve kildeforståelse i forhold til eventyrlige tekster. 

Copydan Tekst & Node 


Mandag den 1. marts 15.00-16.00


Gyldendal Uddannelse

 

 

 

Dansk Psykologisk Forlag

 

 

 

Paneldebat v. Konfront

Paneldebat med stifter Anne Schwartzbach og psykolog Daniel Bach Johnsen, der er en af psykologerne bag Back2School. 

Konfront 

Præsentation af Sex & Samfunds materialer og tilbud til seksualundervisning

Pernille Ane Egebæk
Sex & Samfund


Mandag den 1. marts 16.00-17.00


Gode læseoplevelser giver læselyst

En ny og legende måde at finde de helt rigtige bøger på skolens PLC.

Stine Weymann
Buggi

Skolestyrken
 

Red Barnet

 

PRØV!

En intro til vores portal PRØV.dk Der vil være en kort gennemgang af vores tre onlineportaler PRØV skriftlige, mundtlig og udfordringer.

Karsten Enggaard
Forlaget Matematik/
Danmarks Matematiklærerforening 

Nysgerrighed og undringskultur i dagtilbud og indskoling

Se hvordan man i praksis kan bruge Mikroforskermetoden i dagtilbud og indskoling. Mikroforsker består af 7 trin og er en metode for nysgerrige børn, der gerne vil undersøge det, som de bliver optaget af i naturen. Undervejs beskrives muligheder for variation, fokuspunkter som man skal være opmærksomme på samt den voksnes rolle i forhold til at understøtte børnenes proces.

Krible Krable - flere små forskere i naturen


Tirsdag den 2. marts 11.00-11.30


Kompetenceudvikling og fjernundervisning med Google

 

COMM2IG 

 

Gyldendal Børn & Unge

 

 

Introduktion til Børns Vilkårs indsatser

Introduktion til Børns Vilkårs indsatser omkring hvordan man styrker digitale fællesskaber, sikre rettigheder og undgår digital mobning? 

Børns Vilkår 

Skab læselyst med eReolen Go

I oplægget præsenteres eReolen Go og det nye konceptkatalog med koncepter til frilæsning og styrkelse af læselyst. I oplægget vil vi desuden fremvise andre gode tilbud fra eReolen Go - bl.a. de nye videoer, hvor børn anbefaler bøger i et format, som taler direkte til målgruppen. Alle tilbud fra eReolen Go ligger frit tilgængeligt for alle. 

Emma Alnor og Anne Helmig, redaktører på eReolen
eReolen Go


Tirsdag den 2. marts 12.00-12.30


Fællessang fra den nye sangbog, Morgensangbogen

Flere indslag med nye udgivelser til musikundervisning samt info om MIX-abonnementet og dansksangdigital.dk.

Dansk Sang / Musiklærerforeningens forlag


Tirsdag den 2. marts 12.30-13.00


Nyt om naturfagene: Fællesfaglighed og prøver

På dette live webinar bliver du opdateret på ministeriets justeringer af naturfagsprøverne - både den fællesfaglige mundtlige- og de nye skriftlige prøver. Få desuden inspiration til den fællesfaglige undervisning med fokus på en kompetencebaseret tilgang samt konkrete ideer til arbejdet med undersøgelser og modeller i undervisningen.
For naturfagslærere i 7.-9. kl. 

Ulla Hjøllund Linderoth, naturfagskonsulent 
GO Forlag

MADlejr er meget mere end en alm. lejrskole

Oplægget gør dig klogere på, hvordan MADlejr kan understøtte og styrke elevernes trivsel både i forhold til den enkelte og fællesskabet. MADlejr arbejder ud fra fokusområderne - mad og måltider - sundhed og trivsel - bæredygtighed. MADlejr er udviklet og drives af Arla Fonden, og hvert år er der 3000 elever, der er på et 5 dages ophold på MADlejr. MADlejr er udviklet og afholdes af Arla Fonden, og 5 døgn på MADlejr koster 750kr.

MADlejr
 

Clio
 

 


 


 

  

 

 

 

Træn eksamener og oplæg i Virtual Reality

Få indblik i hvordan StudyMinds virtuelle univers, styrker de studerende mentalt og fagligt, så de opnår bedre trivsel og resultater. Få samtidig viden om, hvordan løsningen kan integreres i undervisningen, så flere studerende kan hjælpes.

Anna Stelvig
StudyMind  


Tirsdag den 2. marts 13.30-14.00


Undersøgende litteraturundervisning
 

Mød Ayoe Henkel, lektor i dansk med særligt fokus på børnelitteratur og litteraturundervisning på VIA University College og Thomas Illum Hansen, forskningschef ved University College Lillebælt. Vi har inviteret dem i studiet for at tale om det, alle litteraturundervisere taler om lige nu, nemlig undersøgende litteraturundervisning. Hvad er det, hvordan adskiller det sig fra det, som vi allerede gør, og hvad gør du, hvis du gerne vil i gang med at arbejde undersøgende i din litteraturundervisning? Få svarene af eksperterne!

Gyldendal Uddannelse


  

Læremidler i mitCFU 
- få indblik i de sidste nye muligheder i mitCFU

  
CFU’s læremiddelportal, mitCFU, rummer 1000-vis af bøger, konkrete materialer, e-bøger, spillefilm og tv-udsendelser. Vi har i år foretaget systemændringer i mitCFU, så det nu er meget nemmere at låne både digitale film og e-bøger såvel som konkrete materialer. Kig ind og se, hvordan du kan låne og bruge dem i din undervisning.

Marcus Dietrich, projektleder og chefkonsulent
CFU - Centre for Undervisningsmidler

 

Nyt LST-undervisningsforløb til grundskolen

Vær med, når vi klipper snoren til vores nye undervisningsforløb til elever i skriftsprogsvanskeligheder, fx ordblinde elever. Forløbene integrerer CD-ORD og IntoWords hensigtsmæssigt i elevens øvrige ordblindestrategier, og eleven kan selv gennemføre opgaverne og dermed indarbejde LST i sin daglige undervisning. Vores pædagogiske konsulent Bjarne Isager præsenterer materialets grundtanker, vejledninger og opgaver til grundskolen. 

Vitec MV

Evidens og praktiske erfaringer med arbejde med socio-emotionel læring

Lær konkrete aktiviteter og få ny inspiration til at arbejde med personlige- og sociale kompetencer i ind- og udskolingen. Vi tager afsæt i de erfaringer man har i Odense skolevæsen og andre steder. Forvent høj involvering og afvekslende øvelser. Mulighed for download af aktiviteter og øvelser.

Vagn Strandgaard, psykolog og erfaren folkeskolelærer 
Læring i folkeskolen


Tirsdag den 2. marts 15.00-16.00


Teknologiforståelse 

Der er mange forskellige tilgange til teknologiforståelse; den kommende faglighed i folkeskolen. Hør Johannes Fibiger i en samtale med Louise Scheele, der omhandler hvad faget teknologiforståelse kan eller bør fokusere på. Og dig, der måske er lidt skræmt af både fagligheden og fagsproget, får også et par gode råd til, hvordan du selv kommer i gang med at undervise i teknologiforståelse.

Johannes Fibiger
Gyldendal Uddannelse

Dansk Psykologisk Forlag
 

 


  

LIFE Læringscenter
 

 


  

Clio
 

 


  


Tirsdag den 2. marts 16.00-17.00


SKOLESTYRKENl
 

Red Barnet

 

 

 

 


  

Matematiske kompetencer

Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden således, at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer”, står der i formålet for faget i matematik. Bogen indeholder mange konkrete og praksisnære oplæg til aktiviteter og opgaver i matematikundervisningen fra børnehaveklassen til og med 10. klasse. Bogen til enhver matematiklærer! 

Klaus Fink
Forlaget Matematik/
Danmarks MatematiklærerforeningCopydan AVU-medier
 

 

 

 

 

 


  

Bedst i eTwinning DK
Mød lærere, pædagoger ledere og elever fra de fire danske vinderprojekter ved årsskiftet 2020/21. Få inspiration fra konkret gennemførte internationale forløb i dagtilbud, grundskoler og gymnasier. Fra nogle af projekterne kan du også høre elever fortælle, hvad de har lært, og hvordan det er at arbejde sammen internationalt. Se mere på etwinning.dk 

eTwinningDK


Onsdag den 3. marts 11.00-11.30


Kompetenceudvikling og fjernundervisning med Apple

 

COMM2IG 

Gyldendal Børn & Unge

Introduktion til Børns Vilkårs undervisningsindsats

Introduktion til Børns Vilkårs undervisningsindsats for at styrke klassefællesskabet i grundskolen. 

Børns Vilkår 

Clio


Onsdag den 3. marts 12.00-12.30


Fællessang fra den nye sangbog, Morgensangbogen

Flere indslag med nye udgivelser til musikundervisning samt info om MIX-abonnementet og dansksangdigital.dk 

Dansk Sang / Musiklærerforeningens forlag


Onsdag den 3. marts 12.30-13.00


LIFE Læringscenter

 

 

 

 

 

Fælles Mål omkring internationale konventioner og menneskerettigheder

Hør, hvordan Fælles Mål omkring internationale konventioner og menneskerettigheder kan opfyldes, med reference til både fysiske og online materialer. 

Heidi Brandt
Unge for Menneskerettigheder

Red barnet

 

 

 

 

 

Spil Smart

 

 

 

 

 


Onsdag den 3. marts 13.30-14.00


Spritnye materialer til udskolingens danskundervisning

Få præsenteret de bedste af de nyeste materialer fra CFU til din danskundervisning i udskolingen. Du vil blive introduceret for nye hovedværker, interessante tv-udsendelser og didaktiske materialer, der kan give dig inspiration til undervisning, årsplan og prøver - og du kan naturligvis låne alt gratis på dit CFU.

Mette Bechmann Westergaard og Marianne Hundebøl, danskkonsulenter
CFU – Centre for Undervisningsmidler

Stilladserende skrivning

Få hjælp til at forstå og håndtere de udfordringer, dine ordblinde elever står over for i mødet med skolens krav om skriftlig fremstilling. Med afsæt i nyeste forskning og mange års praksiserfaring med ordblindeundervisning giver vores pædagogiske konsulent Rikke Beith dig tips til at stilladsere skriveprocessen for elever med ordblindhed - fx med skriveskabeloner, der i særlig grad tilbyder eleven støtte til tekstens struktur, indhold og sprog.

Vitec MV 

Styrk den undersøgende matematik

I den undersøgende tilgang til matematikken stiller læreren åbne spørgsmål. På dette live webinar får du konkrete eksempler på det undersøgende arbejdes tre faser: Iscenesættelsen, elevernes selvstændige arbejde og fællesgørelsen samt input til forskellige feedbackformer.
For matematiklærere 4. - 10. kl.  

Mikael Skånstrøm, læremiddelforfatter og underviser på læreruddannelsen
GO Forlag

T3kn0l0g1f0rstå3ls3 – almen dannelse eller ligegyldigt ad-on? 

Forsøgsskoler i hele landet har gennem 2½ år arbejdet med teknologiforståelse både integreret i fagene, men også som selvstændigt fag både i indskoling, på mellemtrin og i udskolingen. Vi kigger på do´s and don'ts fra forsøgsskolerne og om vejen fra succes til forankring på skoler og i kommuner, i virkeligheden handler om noget helt andet end et forsøg?

Mikael Scheby, CFU Absalon og ledelseskonsulent i Tekforsøget 
Professionshøjskolen Absalon


Onsdag den 3. marts 15.00-16.00


Gyldendal Booktalk

Få inspiration til alt det nye, som bliver udgivet nu og i foråret hos Gyldendal Børne- & ungdomsbøger samt Gyldendal Uddannelse. Det hele foregår i en skøn blanding af præsentation af bøger og besøg af aktuelle forfattere, som læser op og fortæller om tilblivelsen af deres udgivelser. Så hav blyanten klar, og lav din ønskeseddel, mens nyhederne bliver udfoldet!

Gyldendal Uddannelse

 

Minecraft: Education Edition

Minecraft: Education Edition er en skoleudgave af det populære spil med særlige funktioner til blandt andet klasserumsstyring. I denne session vil du få en grundig introduktion til, hvordan du (også som nybegynder) kan komme i gang med at bruge spillet i din undervisning. 

Microsoft 

eVidenCenter

 

 

 

 

 

Dansk Psykologisk Forlag

 

 

 

 

 


Onsdag den 3. marts 16.00-17.00


Foto: Just Human

 

Sund energi & motivation

Hør underviser Chris MacDonald fortælle om, hvordan sundhed hænger sammen med psykologi og sociale relationer - og hvad der skal til for, at vi oplever energi og mentalt overskud. 

Chris MacDonald, underviser og foredragsholder  


Torsdag den 4. marts 11.00-11.30


Nyt dansksystem til mellemtrinnet
Mød Sabine Birch Larsen, Erica Price Stjernø og Natasha Brink Lorenz til en samtale om det nye dansksystem, DanskSkud, som bl.a. er en grundbog og en arbejdsbog til et moderne og verdensvendt danskfag, hvor der skal bygges bro mellem litteratur, billeder, medier og elevernes egen verden. Hør bl.a. forfatterne fortælle om, hvordan DanskSkud styrker elevernes nysgerrighed, fantasi og samarbejde og bringer dem ind i autentiske og stilladserede produktionssituationer.

Gyldendal Uddannelse

Hybrid undervisning i Teams

I denne session kommer vi med gode tips og tricks til, hvordan du kan bruge Teams på en meningsfuld og engagerende måde i fjern- og hybridundervisningsscenarier. 

Microsoft 

Træn eksamener og oplæg i Virtual Reality

Få indblik i hvordan StudyMinds virtuelle univers, styrker de studerende mentalt og fagligt, så de opnår bedre trivsel og resultater. Få samtidig viden om, hvordan løsningen kan integreres i undervisningen, så flere studerende kan hjælpes. 

StudyMind 

Muti Math - sproget i matematikken

Få viden om og inspiration til, hvordan man kan arbejde med elevernes sproglige bevidsthed i matematikundervisningen. Oplægget vil være praksisnært, og du vil få konkrete værktøjer, som du kan bruge i din undervisning. Du vil også blive præsenteret for Multi Math-spillene, som kan danne rammen om en matematisk samtale. For matematiklærere 0. - 6. kl.

Multi Math


Torsdag den 4. marts 12.00-12.30


Fællessang fra den nye sangbog, Morgensangbogen

Flere indslag med nye udgivelser til musikundervisning samt info om MIX-abonnementet og dansksangdigital.dk 

Dansk Sang / Musiklærerforeningens forlag


Torsdag den 4. marts 12.30-13.00


Red barnet

 

Kom godt i gang med LEAPS

Der sættes fokus på projektbaseret læring i praksis, og skoleprojektlederne fra Kata Fonden vil præsentere konkrete materialer og værktøjer. Du vil således som deltager få ny inspiration til undervisningen. Derudover tilbydes du indblik i konkrete erfaringer med implementeringen af LEAPS på fire udvalgte skoler i Danmark. Oplægget henvender sig til alle, der gerne vil vide mere om projektbaseret læring, integration af STEM-fagene, innovation i skolen samt fremtidens kompetencer. 

Skoleprojektledere fra Kata Fonden
LEAPS 

EXAKT - visuelle læringsmiljøer

Få indblik i de forskellige muligheder for at integrere visuelle læringsmiljøer i jeres eksisterende lokaler. Du får her gennemgået en række cases og muligheder med udbytterig og aldersdifferentieret undervisningsmiljøer med fagrelevant indhold og læringsprocesser, der fremmer elevernes mulighed for udvikling og læring. 

Susanne Christiansen
EXAKT - visuelle læringsmiljøer 

FARVEL TIL BELÆRINGSKONSULENTERNE

Mød Casper Rongsted og Anders Peter Nielsen, der vil ændre måden vi tænker skoleudvikling. Hør dem bl.a. fortælle, hvordan de mener fremtidens kompetenceudvikling for lærere og pædagoger ser ud. 

Verden bedste danske skole  


Torsdag den 4. marts 13.30-14.00


Nyt om naturfagene: Fællesfaglighed og prøver

På dette live webinar bliver du opdateret på ministeriets justeringer af naturfagsprøverne - både den fællesfaglige mundtlige- og de nye skriftlige prøver. Få desuden inspiration til den fællesfaglige undervisning med fokus på en kompetencebaseret tilgang samt konkrete ideer til arbejdet med undersøgelser og modeller i undervisningen.
For naturfagslærere i 7.-9. kl. 

Ulla Hjøllund Linderoth, naturfagskonsulent
GO Forlag 

"Sammen om ordblindhed"

Hør om Esbjerg Kommunes ordblindeindsatser i folkeskolen og mød elever fra vores advisory board. Vi vil fortælle om indsatser, deres effekt og udfordringer i forhold til at understøtte alle ordblinde elever i folkeskolen. Elever fra vores advisory board fortæller om deres oplevelser med ordblindhed, udfordringer, ideer og deres ønsker og drømme. 

Kristina Junker Stengaard
Støttefunktion for ordblinde elever  

MADlejr er meget mere end en alm. lejrskole

Oplægget gør dig klogere på, hvordan MADlejr kan understøtte og styrke elevernes trivsel både i forhold til den enkelte og fællesskabet. MADlejr arbejder ud fra fokusområderne - mad og måltider - sundhed og trivsel - bæredygtighed. MADlejr er udviklet og drives af Arla Fonden, og hvert år er der 3000 elever, der er på et 5 dages ophold på MADlejr. MADlejr er udviklet og afholdes af Arla Fonden, og 5 døgn på MADlejr koster 750kr. 

Madlejr 

LIFE Læringscenter

 

 


Torsdag den 4. marts 15.00-16.00


Teknologi i det ordblindevenlige læringsmiljø

Hvordan forbereder du dine skrive- og læseaktiviteter, så dine ordblinde elever kan deltage på lige fod med de andre? Og hvilke redskaber fra din it-pædagogiske værktøjskasse kan sikre, at du har et ordblindevenligt læringsmiljø i dine fag? Det gør vores pædagogiske konsulenter Rikke og Bjarne dig klogere på, i selskab med Alexander fra SubReader, der viser, hvordan du inkluderer eleven via oplæsning af undertekster på udenlandske film. 

Vitec MV

Succesfuld digitalisering af AMU

Få indblik i hvordan vi hurtigt skaber overblik over, hvordan vi digitaliserer AMU-kurser og bedst vurderer, hvordan man designer digitale AMU-forløb. 

Edura 

Klar til Indkøb med Forbrugerrådet Tænk og udvalgte gæster

Deltag i dette oplæg og bliv klogere på: - Hvordan du gør dine elever til kompetente forbrugere i supermarkedet. - Hvorfor indkøb af mad er en vigtig del af maddannelse. Vi går på opdagelse i vores undervisningsmateriale indkoeb.taenk.dk og fortæller, hvordan du kan bruge det i din undervisning, og hvorfor vi har lavet det.

Forbrugerrådet Tænk

 

Mød eTwinning-ambassadørerne
Den danske supportservice for eTwinning har tilknyttet ca. 20 eTwinning-ambassadører, fordelt på alle uddannelsesområder. Ambassadørerne præsenterer sig og beskriver, hvordan skoler, institutioner og kommuner kan bruge dem. Se mere på eTwinning.dk

eTwinningDK 


Torsdag den 4. marts 16.00-17.00


I Islamisk Stats varetægt i 398 dage


Hør fotograf Daniel Rye fortælle om sine 13 måneder i fangenskab hos ISIS. En gruopvækkende beretning, som også handler om, hvordan man bevarer håb, når det ser allermest sort ud.

Daniel Rye, fotograf og foredragsholder

 

 
 

 

;